Nečtěte to, je to propaganda!

Co řekne zbabělý politik, když je konfrontován se zprávou, která nepochází z České televize, nebo spřátelených medií? Myslíte si, že se ji pokusí vyvrátit fakty, nebo že projeví a zdůvodní nesouhlas s jejím obsahem? Nebo alespoň řekne: „Nevím, ověřím si to“, nebo jen prosté „Nevím“? Nebo stejně prosté „Nesouhlasím“?

Nikoliv.

Správná odpověď našeho politika je: „To je zase nějakej fajn server“.
Nebo „profláknutej server“, nebo „prosím vás, co to čtete za propagandu“.

Kdysi, ještě před mým narozením, za války, byl za poslouchání cizího rozhlasu trest smrti. Já sám si pamatuji lidi tohoto typu z doby mého mládí. Odsuzovali politické vězně, „kopečkáře“, za velezradu, kterou by jistě spáchali, kdyby se jim podařilo uprchnout za hranice. Podepisovali petice proti proti prohlášení charty, která nikdy nečetli. Informace ze Svobodné Evropy, nebo z Hlasu Ameriky? Nic takového, nejsou to naše schválené správné zdroje, je to nepřátelská propaganda, jsou to „nějaké fajn radiostanice“.

Taková odpověď prozrazuje, že se její autor bojí číst něco, co není politicky korektní. Bude odpovídat mlžením, bude uhýbat, nikdy nevysloví jasný názor, bude se odvolávat na tajemné „zpravodajské analýzy “ a zdroje o nichž nesmí nic říci, a bude se snažit zesměšňovat oponenty. A když už to nepůjde jinak, bude mlčet. A především bude podělaný strachem z nepřátelské propagandy.
Dříve takoví lidé stavěli rušičky nepřátelského vysílání. Dnes sestavují seznamy „propagandistických serverů“, aby jim podobní věděli, čeho se vyvarovat.

Bojí se pravdy a tak se pro jistotu bojí všeho co neladí s politicky korektním názorem, bez ohledu na to co ten názor říká, prohlašují jej předem, aniž by jej četli, za propagandu, jeho zdroj, protože to není „náš“ zdroj, je automaticky propagandistický a je prohlašován za nedůvěryhodný, bez ohledu na to, že co se pravdy týká, je jí často blíže, než naše media.

Ty, kdo se odváží přiznat, že jejich názor neladí s tím oficiálním, ať už naším, nebo Bruselským, ty, kdo projeví vlastní názor, takový politik okamžitě označí předem připravenou nálepkou: „xenofób“, exstrémista“, „rusofil“, „islámofób“, „fašista“, „komunista“, „agent Kremlu“, „Putinofil“

Vyhýbejte se jim, přátelé, věřte bezvýhradně tomu, co vám říká strana, vláda a léty služby lidu prověření důvěryhodní politici.

Nečtěte „nějaké fajn servery“, soudruzi, je to propaganda. Čtěte Rudé právo a slavte Den tisku, rozhlasu a televize. Té naší.

Autor: Tomáš Haas